Priser

Priser aftales individuelt afhængigt af opgaven og opgavens varighed.